Рабочая группа

Kohalviibijad:

Natalja Vergun – Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi direktor, koosoleku juht

Svetlana Butkovskaja — õppealajuhataja

Jelena Baer-Bader — projekti koordinaator

Svetlana Zahharova — alaprojekti koordinaator

Veera Kaparina — algklasside õpetaja

Ingrid Reiman — algklasside õpetajate ainesektsiooni juhataja

Irina Tšitšejeva — reaalainete ainesektsiooni juhataja

Julia Stantšik — huvijuht

Andrei Kuntsmann — infojuht

Margarita Mažeiko — inglise keele õpetaja

 

Õpilasesinduse liikmed:

Aleksander Simtšenko 9b

Dmitri Borissov 9a

Elen Rudi 9a

Kristina Baljajeva 8b

Kristina Klepikova 7a

Ksenija Vladõtšenko 8a

Maksim Kulakov 7a

Olgerd Putškov 10sh

Svetlana Galiguzova 12

Viktor Nesterov 8a