Рабочая группа

Kohalviibijad:

Natalja Vergun – Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi direktor, koosoleku juht

Svetlana Butkovskaja – õppealajuhataja

Jelena Baer-Bader – projekti koordinaator

Svetlana Zahharova – alaprojekti koordinaator

Veera Kaparina – algklasside õpetaja

Ingrid Reiman – algklasside õpetajate ainesektsiooni juhataja

Irina Tšitšejeva – reaalainete ainesektsiooni juhataja

Julia Stantšik – huvijuht

Inna Portjanskaja – infojuht

Margarita Mažeiko – inglise keele õpetaja

 

Õpilasesinduse liikmed:

Aleksander Simtšenko 9b

Dmitri Borissov 9a

Elen Rudi 9a

Kristina Baljajeva 8b

Kristina Klepikova 7a

Ksenija Vladõtšenko 8a

Maksim Kulakov 7a

Olgerd Putškov 10sh

Svetlana Galiguzova 12

Viktor Nesterov 8a